0238-720.960

Doriti o programare? Contactati-ne !

Politica de confidentialitate - GDPR

Acest site este deținut și operat de SC MEDICOM'94 SRL și vă este pus la dispoziție în scopuri informative. Prin accesarea sau utilizarea acestui site, sunteți de acord cu acești Termeni si Conditii GDPR precum si cu Politica de confidențialitate. Totodata sunteti de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil de respectarea legislației locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu vreunul dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute în acest site web sunt protejate de legislația aplicabilă a drepturilor de autor și mărcilor.

Protectia datelor personale

Protecția datelor este de cea mai mare prioritate pentru noi. Utilizarea site-ului nostru este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, solicitam, în general, consimțământul persoanei vizate.

SC MEDICOM'94 SRL se obligă să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie al datelor personale adecvat, complet si actualizat, în cadrul operaţiunilor efectuate ce necesita utilizarea acestor date cu caracter personal. Acestea fiind spuse, va informam ca toate bazele de date ce contin informatii personale vor fi accesibile numai persoanelor autorizate, iar prelucrarea datelor se face doar la sediul societatii.

Totodata, dorim sa mentionam faptul ca in mod periodic, personalul responsabil cu protectia si siguranta datelor personale efectueaza verificări periodice a datelor cu caracter personal deținute de compania noastră, iar cele ce nu mai servesc realizării scopurilor sau obligaţiilor legale, vor fi distruse dupa ce perioada de stocare prevazuta de lege sau de regulamentul intern, expira.

Politica de confidenţialitate
Pentru SC MEDICOM'94 SRL este importantă confidențialitatea datelor cu caracter personal precum și informarea corectă și completă a utilizatorilor site-ului www.medicom94.ro . Societatea respectă Regulamentul General de Protecție a Datelor (EU) 2016/679 („GDPR”) și prelucreaza datele dumneavoastră în condiții de siguranță doar pentru scopurile specificate.

Colectarea de date și informații generale

Site-ul nostru colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. Colectate pot fi:

 • tipurile de browser și versiunile utilizate,
 • sistemul de operare folosit de sistemul de acces,
 • site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre)
 • data și ora accesului la site-ul internet,
 • adresa de protocol Internet (adresa IP),
 • furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și
 • orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Când folosim aceste date, ce reprezinta informații generale, nu tragem nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a:

 • furniza corect conținutul site-ului nostru,
 • optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia;
 • asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației, și
 • să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic.

Prin urmare, analizăm statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a spori securitatea datelor și a datelor companiei noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date.

Formularul de contact nu stocheaza datele personale furnizate, acestea fiind utilizate pentru a oferi posibilitatea SC MEDICOM'94 SRL de a raspunde prin email sau telefonic solicitarilor. Datele personale furnizate solicitate prin acest formular sunt:

 • Nume si prenumele
 • Adresa de email
 • Telefon

Informatiile furnizate utilizand Chestionar de evaluare a satisfactiei pacientului sunt utilizate de SC MEDICOM'94 SRL in scop statistic. Datele personale furnizate solicitate prin acest formular sunt:

 • Adresa de email

COOKIES

Site-ul nostru utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet. Aceasta permite site-urilor Internet și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Pe baza cookie-urilor, nu putem să facem nicio conexiune cu identitatea dumneavoastră. Se generează numai informații anonime.

În toate cazurile, vă asigurăm că nu dezvăluim datele pe care le-am colectat în aceste circumstanțe unor terțe părți. În plus, folosim datele dvs. pentru a optimiza site-ul nostru și pentru a vă face vizita pe site-ul nostru chiar mai convenabilă, personalizată și sigură.

PROCESUL DE RECRUTARE

Odata cu transmiterea oricăror tipuri de documente (CV-uri, informatii, plangeri, scrisori de intentii, intrebari, etc.) către SC MEDICOM'94 SRL , la adresa de e-mail office@medicom94.ro sau la orice alta adresa de e-mail ce aparține SC MEDICOM'94 SRL , vă manifestați consimțământul pentru colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastra de către SC MEDICOM'94 SRL . Totodata va exprimati consimtamantul si pentru prelucrarea de date cu caracter personal de pe rețelele de socializare ale societatii, aceste date putând fi avute în vedere în cadrul procesului de recrutare. In cazul in care nu doriti colectarea si prelucrare datelor dumneavoastra cu caracter personal, nu veți trimite către compania noastră, nici un fel de documente sau solicitari ce contin date cu caracter personal.
Consimțământul pentru păstrarea datelor furnizate în procesul de recrutare trebuie acordat în scris, prin completarea formularului pus la dispoziție în momentul prezentarii pentru interviu, iar perioada de stocare a acestor formulare nu va depasi 6 luni de la finalizarea procesului de recrutare.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

a) Dreptul de confirmare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

b) Dreptul de acces
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

– scopurile procesării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari căror date cu caracter personal au fost sau vor fi dezvăluite, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, atunci când este posibil, perioada prevăzută pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă;

– existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale de la operator sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau să se opună unei astfel de procesări, existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora, existența unui proces decizional automat, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și sig precum și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

c.) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d.) Dreptul de ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau punctul (a) din articolul 9 alineatul (2) din GDPR și în cazul în care nu există alt motiv juridic pentru prelucrare.
Persoana vizată obiectează prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime imperative prelucrarea sau persoana vizată face obiectul prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al statului membru la care controlerul este subiect.
Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.
Dacă unul dintre motivele menționate mai sus se aplică și un subiect de date dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de noi, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

e) Dreptul de restricționare a procesării
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricționării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:
– Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.

– Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea

– Controlorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cerințelor legale.

În cazul în care una dintre condițiile menționate anterior este îndeplinită și persoana vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate, ea poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul va aranja restricționarea procesării.

f.) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui controlor fără a se împiedica de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

g) Dreptul la obiecție
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.
Nu vom mai procesa datele cu caracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru procesarea care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale

h.) Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ în mod semnificativ, atât timp cât decizia

(1) nu este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau
(2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.
În cazul în care cele 2 decizii mentionate mai sus sunt necesare, vom pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile legitime ale subiectului, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

i.) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.
Pentru exercitarea oricăror drepturi legate de protectia datelor personale, vă rugăm să adresați o solicitare la adresa de e-mail office@medicom94.ro și să indicați dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, printr-un serviciu de corespondență, sau la o adresă de poștă electronică. Dacă este necesar, înainte de a răspunde unei solicitări, compania noastră poate solicita persoanei care face o astfel de cerere informații suplimentare în vederea confirmării identității sale.

In cazul in care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit la solicitarea dumneavoastră, aveți dreptul legal de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pe site-ul Agentiei regasiti si procedura de soluționare a plângerilor http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor

INFORMAȚII / RECLAMAȚII – DATE DE CONTACT

Vă puteți adresa oricând societatii SC MEDICOM'94 SRL prin următoarele modalități:
1. La sediu: Buzau, Bd. Niculae Titulescu, Nr. 18, Et. 1, Cam. 45,

2 Online: office@medicom94.ro

Alți termeni și condiții pentru accesarea acestui website

Drepturile de utilizare
Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații) pe site-ul SC MEDICOM'94 SRL . numai pentru vizualizare temporară în scopuri personale, necomerciale. Prin prezenta se acordă o licență, și nu se realizează un transfer de titlu, iar în baza acestei licențe nu puteți: modifica sau copia materialele, utiliza materialele în orice scop comercial sau pentru orice afișaj public (comercial sau necomercial); înlătura orice drepturi de autor sau alte denumiri proprietare ale materialelor; sau transfera materialele către o altă persoană sau “copia în oglindă” materialele pe orice alt server. Această licență va fi revocată în mod automat în cazul încălcării oricăreia dintre aceste restricții, iar calitatea dvs. de membru poate fi anulată de SC MEDICOM'94 SRL în orice moment. La terminarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, aveți obligația de a distruge toate materialele descărcate deținute, fie ele în format electronic sau tipărit.

Declinarea răspunderii
Materialele de pe site-ul www.medicom94.ro sunt furnizate “ca atare”. SC MEDICOM'94 SRL nu oferă nicio garanție, explicită sau implicită, și prin aceasta își declină și anulează toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite sau condițiile de vandabilitate, adecvarea pentru un anumit scop sau neîncălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor încălcări ale drepturilor. Mai mult SC MEDICOM'94 SRL nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la exactitatea, rezultatele probabile sau eficiența utilizării materialelor de pe site-ul său de internet sau în legătură cu alte materiale sau pe orice site legat de acest site.

Limitări
În nici un caz SC MEDICOM'94 SRL sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau de profit, sau din cauza întreruperii activității), care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele pe site-ul www.medicom94.ro , chiar SC MEDICOM'94 SRL sau un reprezentant autorizat al SC MEDICOM'94 SRL au fost notificați verbal sau în scris cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune. Deoarece anumite jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune secundare sau accidentale, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

Revizii și erate
Materialele care apar pe site-ul www.medicom94.ro ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. SC MEDICOM'94 SRL nu garantează că vreunul dintre materialele de pe site-ul său este corect, complet sau actualizat SC MEDICOM'94 SRL poate efectua modificări ale materialelor conținute pe site-ul său în orice moment fără notificare. SC MEDICOM'94 SRL nu se obligă însă să actualizeze materialele.

Legături
SC MEDICOM'94 SRL nu a revizuit toate site-urile asociate site-ului său de internet și nu este responsabilă pentru conținutul unor astfel de site-uri. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către SC MEDICOM'94 SRL La site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site asociat este pe riscul utilizatorului.

Modificarea termenilor de utilizare a site-ului
SC MEDICOM'94 SRL poate revizui acești termeni de utilizare ai site-ului său în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să respectați versiunea actuală la momentul respectiv a Termenilor și condițiilor de utilizare.

Orice pretenții legate de site-ul www.medicom94.ro vor fi guvernate de legislația statului român, indiferent de prevederile sale privind conflictul de legi.